Lån

Lån är enkelt att få. Men det finns många frågor kring att låna pengar. Vi har sammanställt information om olika lån.


Banklån vanligaste lånet

Vanligaste formen av lån är banklån. Banklån är ett brett begrepp. Det kan vara lån till både konsumtion och investeringar. För att skilja mellan olika lån kallas banklån utan säkerhet för privatlån. En äldre benämning på lån utan säkerhet är blancolån.

Privatlån understryker att lånet är avsett för privat konsumtion. Banken kräver ingen formell säkerhet för lånet. Bankens säkerhet är att låntagaren har en så god ekonomi att denne klarar av att betala tillbaka sitt lån. Säkerhet består med andra ord av fast inkomst och låga skulder.

Privatlån finns att ansöka om från 5 000 kr till 400 000 kr.

Borgen och borgenslån

Borgenslån är att någon går i borgen för ett lån. Banker är generellt försiktiga med borgenslån. De flesta lån som går att ansöka om över internet accepterar inte att någon går i borgen. Istället för borgen kan man vara två sökande. Men oftast kräver banken att båda har ordnad ekonomi.

Vanliga krav för att få lån.

Bankerna har satt upp olika krav för att få ett lån. För att kunna låna pengar krävs en fast inkomst. Bankerna kontrollerar de två senaste årens taxerade inkomster. Om den taxerade inkomsten understiger angivna lönen i låneansökan brukar banken ge möjlighet att man skickar in kopia på de senaste lönebeskeden eller intyg från arbetsgivaren om aktuell lön.

Bankerna brukar även ställa krav på att den som ansöker om ett banklån är över en viss ålder, till exempel 18 år och inte äldre än 70 år. En del banker kan kräva att man är 20, 21 år för att få ett lån samt att man inte är äldre än 65 år eller att lånet är betalt innan man är 70 år. Kraven och utformningen på åldern varierar från bank till bank.

Betalningsanmärkning

Det flesta banker, för inte säga alla, kräver att den som söker om lån inte har någon betalningsanmärkning. Betalningsanmärkning uppkommer då kronofogden driver in obetalda skulder. För att det ska bli betalningsanmärkning krävs att kronfogden prövat om det föreligger en skuld. Enbart en ansökan om betalningsföreläggande leder inte till betalningsanmärkning.

Bolån

Bolån är en förutsättning för att låntagare ska ha möjlighet att kunna köpa och äga sin bostad. Bolån är ett särskilt lån som riksdagen lagstiftade om i början av 1900-talet. Lånet innebär att man pantsätter sin bostad utan att överlämna den till banken. För att banken ska ha god säkerhet för sitt lån krävdes lagändring. Lagändringen innebar att inteckningar i fast egendom (bostaden) kunde överlämnas till banken som säkerhet för ett lån. Banken behöver inte ha tillgång till bostaden men har ändå säkerhet för sitt lån.

Banken är privilegierad. Med det menas att banken har företräde framför andra borgenärer. Andra långivare kan inte begära att bostaden mäts ut för andra skulder om banken motsätter sig detta. Banken har alltid rätt att få täckning för sina lån före andra borgenärer.

På grund av konstruktionen kan banker låna ut pengar till lägre ränta än för andra lån. En annan finess med bolån är att den som tar ett bolån kan binda sin ränta för kortare perioder och upp till 20 år.

Billån - lån till bil

Billån är ett lån där bilen ingår som säkerhet. Bilen kan inte säljas vidare innan billånet är betald. Billån har lägre ränta än lån ut säkerhet. Räntan för billånet kopplas till STIBOR.

SMSlån, mobillån, mikrolån

Sedan 2006 finns mindre lån på marknaden. Lån från 500 kr till 4 000 kr har blivit vanligt. Mer information om låneformen finns under mikrolån.